ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

КОНСУЛЬТАЦIЯ
Цивільне право

Шановні відвідувачі сайту, звертаємо Вашу увагу, основні практики і напрямки наших адвокатів перераховані в розділі "Послуги". Якщо в розділі "Послуги" Ви не знайшли необхідну Вам інформацію, будь ласка, звертайтеся до нас за номером телефону +38 (067) 29 99 209. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші запитання, надамо кваліфіковану юридичну допомогу.

Господарське право – це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, пов'язаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Нормативною основою господарського права виступає господарське законодавство.
Адвокат у цій галузі права надає правову допомогу суб’єктам господарської діяльності, складає необхідні документи та проводить їх юридичну експертизу, виконує ведення справ, у тому числі, у господарському суді та супровід виконання його рішень, надає консультації та врегульовує господарські суперечки, які можуть виникати у процесі підприємницької діяльності. Ця сфера є досить складною через специфіку українського законодавства, тому вимагає від адвокатів високого рівня професійності, глибоких теоретичних знань, а також постійного моніторингу та оперативного реагування на зміни чинного законодавства. При виникненні суперечок, які стосуються господарського права, варто надавати перевагу юридичним послугам та консультаціям від досвідчених професіоналів, оскільки у багатьох випадках на прийняття позитивного судового рішення великий вплив має якісне представництво в суді та професіоналізм адвоката.

КОМУ НАДАЄТЬСЯ ДОПОМОГА І ЗАХИСТ ПРИ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРАХ?


Юридичним особам будь-якої форми власності (державним, комунальним, приватним, у тому числі іноземним): підприємствам, компаніям, об'єднанням, фірмам, кооперативам, установам, організаціям, товариствам.
Фізичним особам: приватним підприємцям, а також громадянам (наприклад, інвестори, власники корпоративних прав, акціонери, посадові особи тощо).

Цивільне право

Досудове врегулювання спорів: підготовка претензії, відповіді на претензію, експертиза документів

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Відповідно до законодавства, сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.
Тобто, це врегулювання спірних питань між сторонами шляхом проведення переговорів і знаходження компромісу та найвигіднішого варіанту для обох сторін.
Медіація – це розмова про компроміс і мета – отримати найвигідніший варіант вирішення проблем. Адвокат виступає лише «посередником» між сторонами.
При цьому, досудовий порядок врегулювання спору не завжди те саме, що і медіація, є певні відмінності.
Досудове врегулювання спору — часто включає в себе договірний процес, який супроводжується претензійним листуванням. В цьому випадку у кожної сторони свій адвокат. Тобто адвокат вже діє в інтересах клієнта і має на меті відновити його порушене право або відстояти такі права, якщо претензія, яка отримана клієнтом, є безпідставною.
Нас, адвокатів, часто питають, в чому різниця між претензією і позовом.
Так от, претензія - це пропозиція щодо врегулювання спору і одночасно вимога про вчинення дій (або утримання від їх вчинення). Вона може бути прийнята і виконана іншою стороною, а може бути проігнорована. Претензії складаються у вільній формі. Однак, є певні переваги у вирішенні спору в досудовому порядку:

 • час (якщо сторони погодились на умови, викладені в претензії та/або про інші, відмінні від первинних, умови виконання зобов’язань, це прискорює врегулювання конфлікту);
 • кошти (не має потреби платити судовий збір: 1,5 % від майнових вимог або 1 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу за немайнові вимоги).

За потреби, під час розгляду претензії, сторони можуть проводити звіряння розрахунків, експертизу або вчиняти інші дії, спрямовані на забезпечення досудового врегулювання спору
Є й інші переваги, але все вмістити в опис однієї послуги неможливо.
Претензії складаються у вільній формі, проте, з такого документа має бути зрозуміло, які права є порушеними, в чому полягає невиконання зобов’язання, як і в які строки зобов’язання має бути виконано.
Якщо законом буде визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору, то слід додати відповідні документи про таке врегулювання.
Однак, вкрай важливо знати, що: «…обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийнятті позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист... Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи». Аналогічна позиція зафіксована у судовому рішенні № 15рп/2002 Конституційного суду України.
Наші адвокати допоможуть підготувати претензію, правильно оформити її, провести експертизу документів, а також, проаналізувати ситуацію та правильно оформити відповідь на претензію.

Цивільне право

Юридична експертиза документів компанії

Хто є споживачем такої послуги?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи, фізичні особи-підприємці.

Правова експертиза юридичних документів  – це вивчення документів професійними юристами на предмет виявлення положень, які порушують вимоги законодавства та допускають неоднозначність тлумачення. Також, під час експертизи визначається відповідність документа вимогам до його форми та змісту.
Проведення правової експертизи необхідне перед укладанням договорів, підписанням контрактів, перед здійсненням операцій з купівлі-продажу нерухомості, цінних паперів, корпоративних прав тощо.
У процесі правової експертизи адвокати з’ясовують, як пред'явлений документ сприяє досягненню цілей, для яких він складається, чи немає в ньому двозначні положення, неточності і незрозумілі тези. Договір може містити умови, які погіршують становище однієї із сторін порівняно із контрагентом. Деякі тези можуть вимагати доповнень та уточнень або повинні бути вилучені, як зайві. Також, у ході експертизи адвокати можуть виявити, що юридичний документ підписаний неуповноваженими особами, через що угода може бути визнана недійсною у судовому порядку.
Результатом правової експертизи є не тільки відповідність документа встановленим вимогам, а й усунення спірних або двозначних формулювань, уточнення та ясність його змісту. Все це у подальшому допомагає клієнту ефективніше відстоювати свої права на ділових переговорах або у органах влади.
У підсумку юридичної експертизи від компанії «V. I. Partners» (ВіАйПартнерс), клієнт отримує письмовий юридичний висновок, з посиланнями на чинні норми законодавства і судову практику, а також, рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
Вартість послуг подається клієнту за запитом.

Цивільне право

Аутсорсинг для корпоративних клієнтів з юридичного супроводу компанії

Хто є споживачем такої послуги?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці (учасники, акціонери, бенефіціари, тощо).

Аутсорсинг (англ. – outsourcing) – передача фірмою своїх завдань або процесів для виконання іншому виконавцю. Юридичний аутсорсинг включає в себе комплекс послуг щодо ведення справ підприємства, від усних консультацій до ведення письмового діловодства і захисту в суді.
Юридичний аутсорсинг вигідний компанії, якщо у її штаті немає власних юристів або їх кваліфікації недостатньо для вирішення всіх питань з якими стикається компанія у процесі господарської діяльності. Також, часто буває, що компанія має штатного кваліфікованого юриста, але через високу завантаженість він не може вирішувати всі правові питання, що виникають.
Адвокати компанії «V. I. Partners» (ВіАйПартнерс) надають такі послуги для корпоративних клієнтів з юридичного супроводу компанії:

 • усні та письмові консультації;
 • правова експертиза документів юридичних осіб з підготовкою рекомендаційного листа щодо виявлених порушень, неточностей та способів приведення їх у відповідність до закону;
 • підготовка документів, необхідних в господарській діяльності підприємства;
 • підготовка та правовий аналіз договорів, ведення переговорів з контрагентами клієнта для укладання необхідних угод;
 • моніторинг та надання інформації про зміни в законодавстві, що стосуються основного виду діяльності суб’єкта господарювання;
 • участь в укладанні договорів, контрактів, угод (перевірка повноважень сторін, реквізитів, аналіз ризиків і т.п.);
 • представництво інтересів клієнта в переговорах з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • досудове врегулювання спорів, включаючи підготовку претензій і відповідей на них, участь в переговорах з контрагентами з метою відпрацювання загальної оптимальної позиції та пошуку рішень;
 • представництво інтересів клієнта у судах, а також в процедурі виконавчого провадження;
 • інші юридичні послуги.

Вартість послуг з комплексного юридичного супроводу бізнесу залежить від обсягу та складності поставлених завдань.

Цивільне право

Спори з банками та іншими фінансовими установами (кредитний договір/іпотека /поруки / застава/відступлення/ факторинг)

Хто є споживачем даних послуг?

 • Фізичні особи-підприємці, юридичні особи, які вирішили звернутися до фінансової установи за отриманням кредиту і не повернули кошти своєчасно (боржники);
 • Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які надали позику та мають на меті отримати її забезпечення у вигляді застави/іпотеки або проаналізувати свої ризики, якщо боржник не зможе своєчасно розрахуватись (кредитори).

Отримання кредиту - це досі популярна процедура у наш час. Підприємства використовують кредитні гроші для виконання різних потреб для ведення бізнесу. Однак розрахуватися зі своїми боргами вчасно вдається далеко не всім, що призводить до кредитних спорів з банками. Протистояти самостійно, без грамотної юридичної підтримки такій великій фінансовій установі, як банк, власникам бізнесу практично неможливо. Це пов’язано з тим, що кредитні організації містять у своєму штаті цілі юридичні відділи, які займаються процесом видачі та погашення кредитів. Зрозуміло, що і кредитні суперечки в судах представляють юридично обізнані представники фінансових установ/банків. Але це не означає, що суперечки з фінансовими установами/банками апріорі програшні. Є багато ситуацій коли клієнту вдається відстояти свою правоту і виграти суд з банком завдяки грамотній юридичній підтримці.
Найчастіше спори з банками виникають у зв'язку з несвоєчасним виконанням кредитного договору або договорів поруки, іпотеки, застави майна. Якщо з якихось причин не вдається задовольнити вимоги банку щодо погашення заборгованості, це може призвести до судового позову, продажу кредитного портфелю щодо боржника колекторам, арешту майна та вилучення/продажу заставного майна, стягнення боргу з поручителя.
Бізнесу без підтримки кваліфікованих адвокатів майже неможливо добитися вирішення банківського спору на свою користь. Адже фінансові ризики у випадку програшу спору часом дуже великі.
Адвокат оцінює ситуацію та перспективи її вирішення. Далі - переговори з представниками банку з метою реструктуризації заборгованості, зміни графіка платежів по кредиту, скасування рішення про дострокове погашення кредиту або застосування інших механізмів, що дозволяють погасити борг. Якщо досудові методи врегулювання спору виявляються неефективними, адвокат здійснює захист інтересів боржника у суді.
Залучення адвоката до вирішення банківського спору перешкоджає представникам банку (фінансовій установі, колекторам) вчиняти процесуальні диверсії (затягувати спір або незаконно намагатись арештувати майно та/або рахунку боржника на весь період розгляду спору в суді) та інші протиправні дії по відношенню до боржника.
Кваліфікований адвокат з господарського права у спорах з банками та іншими фінансовими установами може допомогти досягти таких результатів:

 • припинення кредитного договору, договору поруки/застави;
 • визнання договору/ пункту договору кредитування/ іпотеки недійсним;
 • оспорювання суми боргу, яка виставляється банком (відсотків, пені, тіла кредиту);
 • розстрочки щодо виконання кредитних зобов'язань;
 • тимчасового зупинення нарахування відсотків/неустойки;
 • зменшення розміру неустойки;
 • стягнення з банку незаконно списаних комісій;
 • оскарження виконавчого напису нотаріуса/ дій державного виконавця/ результатів торгів з продажу майна;
 • встановлення факту недотримання процедури виселення з житла, яке є предметом іпотеки;
 • обґрунтування факту закінчення строку позовної давності щодо стягнення боргу.

Вартість послуг подається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та розірванням господарських договорів

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи (сторони договору);
 • Фізичні-особи-підприємці(сторони договору).

Господарський договір — це зафіксовані у спеціальному правовому документі на підставі угоди майново-організаційні зобов'язання учасників господарських відносин, спрямовані на забезпечення їх господарської діяльності.
Крім того, допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.
Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами підписує договір і повертає один примірник договору другій стороні.
Однак, вже на цьому етапі укладання договору можуть виникнути спори:

 • про спонукання до укладення договору, якщо одна із сторін ухиляється від його укладення;
 • про умови договору в разі, коли сторони не врегулювали розбіжності щодо його умов і передали спір на розгляд господарського суду.

Спонукання до укладення договору можливе тоді, коли хоча б одна із сторін є зобов'язаною його укласти через пряму вказівку закону або на підставі обов'язкового для виконання акта планування, який видано компетентним органом.
В даному випадку господарський договір вважається укладеним з моменту винесення відповідного судового рішення.
За загальними правилами, зміна або розірвання договору в односторонньому порядку не допускаються. Закон передбачає такі самостійні підстави для зміни договору:

 • істотне порушення договору другою стороною;
 • істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору;
 • інші випадки, встановлені договором або законом. 

Якщо сторони не можуть досягнути згоди щодо зміни умов договору чи його розірвання, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк, зацікавлена сторона має право передати такий спір на вирішення до господарського суду.  У разі розірвання господарського договору за вимогою будь-якої із сторін, господарський суд визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з частковим виконанням даного договору.
Від правильного оформлення та укладення договору залежить його подальша ефективність, а також захист прав сторін. Кваліфіковані адвокати допоможуть укласти договір, який враховуватиме інтереси сторін та буде вигідним клієнту. Спеціалісти з господарського права допоможуть при труднощах у виконанні чи зміні договору, а також забезпечать максимально вигідні для клієнта умови під час його розірвання.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори за договорами поставки

Хто є споживачами даної послуги?

 • Постачальник (юридичні особи, фізичні особи-підприємці);
 • Покупець (юридичні особи, фізичні особи-підприємці).

За договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Як правило, в договорах поставки сторони узгоджують такі умови: предмет, кількість і асортимент поставки; ціна; строки і порядок поставки; якість товару та претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів. 
Які спори можуть виникнути під час виконання договору поставки?
У разі передачі товару неналежної якості покупець має право вимагати:

 • зменшити ціну;
 • усунути недоліки товару в розумний строк або відшкодувати витрати на усунення недоліків

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару:

 • відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;
 • вимагати заміни товару.

Даний перелік не є вичерпним, однак включити всі випадки в опис однієї послуги неможливо.
Зазначені спори найчастіше зустрічаються в практиці, та вирішуються як правило, спочатку шляхом подання претензії або, якщо досудове урегулювання неможливе, у суді.
Якщо продавець виявив недоліки товару, він має право протягом одного року від дня виявлення недоліків звернутись з позовною заявою до суду. Або, якщо на товар встановлено гарантійний строк, продавець має право від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку звернутись до суду з позовною заявою. Дуже важливо не втратити цей час для захисту своїх прав.
Наші адвокати допоможуть вирішити всі спори які виникли з договору поставки, нададуть аналіз вашій ситуації та запропонують найвигідніші для вас шляхи вирішення спору.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Торги, тендери, аукціони та/або визнання результатів торгів недійсними

Хто є споживачем даної послуги?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Процедура здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних громад регулюється Законом України «Про публічні закупівлі». Як правило, замовником у публічних закупівлях виступають органи державної влади, місцевого самоврядування, соціального страхування. Однак закон не забороняє організовувати тендери і в приватному секторі бізнесу. Принцип реалізації майна через торги, тендери застосовується і в рамках виконавчого провадження з примусового виконання судових рішень.
Основною процедурою закупівлі є процедура відкритих торгів, яку можна поділити на такі етапи:

 • інформування про проведення процедури відкритих торгів;
 • подання тендерної пропозиції;
 • внесення забезпечення тендерної пропозиції;
 • відхилення тендерної пропозиції за наявності відповідних умов;
 • розкриття інформації про ціни тендерних пропозицій;
 • електронний аукціон;
 • розгляд та оцінка тендерних пропозицій;
 • розкриття тендерних пропозицій (повне);
 • прийняття рішення про намір укласти договір або скасування замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
 • повернення забезпечення тендерної пропозиції у передбачених випадках;
 • укладення договору про закупівлю;
 • внесення забезпечення виконання договору про закупівлю;
 • виконання умов договору замовником та постачальником/виконавцем;
 • повернення забезпечення виконання договору про закупівлю.

На всіх цих етапах можуть виникати різноманітні спори між учасниками публічних закупівель.
Після укладення договору між організатором конкурсу та його переможцем спір щодо правомірності рішення тендерного комітету підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки фактично зачіпає майнові інтереси переможця торгів.
Недотримання вимог Закону під час проведення публічних закупівель може призвести до визнання недійсними укладених договорів між замовником та постачальником товарів і послуг.
Процедура тендерної закупівлі може бути зупинена, а прийняття рішення про переможця конкурсу може затягнутися внаслідок оскарження процедури проведення тендеру. В цих випадках строки на виконання зобов'язань суттєво скорочуються. Юридична особа постачальник здійснює господарську діяльність на власний ризик, а тому укладаючи спірний договір, повинна об'єктивно оцінити можливість виконання зобов'язання у строк. Справи про неналежне виконання постачальниками своїх обов'язків за договорами розглядаються в суді.
Зазвичай, на тендерних закупівлях мова йде про договори на великі суми, тому участь адвоката на всіх етапах тендеру значно зменшує ризики його учасників. Спеціаліст з господарського права правильно оформить та підготує документи, договори, проаналізує їх умови, допоможе укласти максимально вигідний для клієнта договір. Також адвокат здійснює захист прав клієнта в суді щодо укладання, зміни, розірвання договору, або визнання договорів дійсними чи недійсними.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори за участю нерезидентів

Хто є споживачем даної послуги?

 • Юридичні особи-нерезиденти;
 • Фізичні особи-підприємці нерезиденти.

У процесі розгляду господарської справи за участю нерезидента-учасника судового процесу (позивача, відповідача або третьої особи) можуть виникнути такі проблеми:

 • визначення підсудності справи;
 • визначення норм права, за якими розглядатиметься справа;
 • формування доказової бази справи;
 • безпосередня участь нерезидента в процесі або належне представництво його інтересів;
 • виконання рішення та оплата судових витрат;
 • найбільш спірними з цього переліку є питання підсудності та надання доказів у справі з іноземним елементом.

Спори, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних  суб’єктів господарювання, можуть розглядати такі інстанції:

 • Суди України;
 • Міжнародний комерційний арбітражний суд;
 • Морська арбітражна комісія при Торговопромисловій палаті України;
 • Інші органи вирішення спору, передбачені міжнародними договорами України.
Важливим етапом розгляду будь-якої справи в суді є формування доказової бази, з чим може ефективно впоратися лише спеціаліст з господарського права. Суд приймає як докази офіційні документи, що походять з інших держав, за умови їх легалізації дипломатичними або консульськими службами України. Адвокати наголошують, що суд має право приймати іноземні офіційні документи без консульської легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Наші адвокати надають юридичну допомогу на всіх етапах спору: консультації, досудове врегулювання спору, перемовини, безпосередній захист і супровід інтересів клієнта у суді та супровід виконання судового рішення.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Корпоративні спори

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи.

Корпоративний спір – це спір між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів.
Найпоширенішими категоріями корпоративних спорів є спори:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) товариств;
 • щодо частки у статутному капіталі;
 • про визнання недійсним статуту;
 • щодо внесення змін до установчих документів;
 • про надання інформації щодо діяльності товариства;
 • щодо виплати дивідендів;
 • щодо стягнення вартості частини майна товариства, пропорційно до частки учасника в статутному фонді товариства;
 • пов'язані з виходом, виключенням учасника з товариства, переходом частки учасника в статутному капіталі товариства;
 • інші.

Наші адвокати нададуть допомогу на будь якій стадії спору, допоможуть виявити можливі ризики та запропонують найбільш вигідний варіант вирішення конфлікту. Ми будемо захищати ваші права та законні інтереси.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори за договорами купівлі /продажу земельної ділянки, нерухомого майна, цілісного майнового комплексу

Хто є споживачем даних послуг?

 • Покупець (юридичні особи, фізичні особи-підприємці);
 • Продавець (юридичні особи, фізичні особи-підприємці).

Згідно діючого законодавства, до нерухомого майна належать: земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов'язані між собою позовні вимоги пред'явлені одночасно щодо декількох об'єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об'єкта, вартість якого є найвищою.
До таких спорів відносяться спори:

 • про право власності на нерухоме майно / земельну ділянку / цілісний майновий комплекс;
 • про право володіння і користування ним;
 • про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності та виділення частки із цього майна;
 • про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності та виділення частки із цього майна;
 • про право користування нерухомим майном (визначення порядку користування ним);
 • про право, яке виникло із договору найму жилого приміщення, оренди тощо;
 • про визнання правочину з нерухомістю недійсним;
 • про звернення стягнення на нерухоме майно - предмет іпотеки чи застави;
 • розірвання договору оренди землі;
 • стягнення орендної плати, якщо спір виник з приводу нерухомого майна;
 • про усунення від права на спадкування та визначення додаткового строку для прийняття спадщини;
 • інші спори такого роду найчастіше виникають через неналежне оформлення документів при укладенні договору купівлі-продажу нерухомого майна, неналежному виконанню договору, або порушення прав третіх осіб.

Для того, щоб заздалегідь передбачити та усунути всі можливі недоліки Вам потрібен адвокат, який використовуючи свій досвід зможе надати кваліфіковану юридичну допомогу.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Забезпечення позову (накладення арешту на майно та інших обтяжуючих заходів)

Хто є споживачем даних послуг?

 • Позивач у господарському процесі.

Дуже часто буває так, що боржник або зобов’язана особа, отримавши претензію або позов, вживає заходів зі знищення майна або його відчуження, шукає спосіб «вивести» кошти з рахунків та інші дії які в майбутньому можуть негативно вплинути на права заявника та унеможливити виконання вимоги та/або судового рішення. Для захисту прав заявника в такому випадку, адвокат рекомендує застосовувати забезпечувальні заходи.
Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.
Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. Заява про забезпечення позовних вимог яка не відповідає вимогам законодавства не приймається до розгляду. А отже, дуже важливо, правильно скласти заяву на надати до неї необхідні документи.
Законодавство визначає такі види забезпечення позову:

 • накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 • заборона вчиняти певні дії;
 • заборона іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов’язання;
 • зупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку;
 • зупинення продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту;
 • зупинення митного оформлення товарів чи предметів, що містять об’єкти інтелектуальної власності;
 • арешт морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 • інші заходи у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Але, як скасувати заходи із забезпечення позову?
Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом 90 днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження, вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.
Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі:

 • неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами Господарського процесуального Кодексу України;
 • повернення позовної заяви;
 • відмови у відкритті провадження у справі.

Крім цього, законодавством передбачений перелік заходів забезпечення позову які не можуть бути забезпечені.
Наші адвокати знають тонкощі та вимоги закону щодо клопотання про забезпечення позову, вміють обґрунтовано доводити суду необхідність їх вжиття, а також знають як швидко виконати ухвалу про забезпечення позову.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Стягнення заборгованості за договором та інші спори, пов’язані з проведенням розрахунків.

Хто є споживачем даних послуг?

 • Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які поставили товар або надали послугу і не отримали розрахунок від контрагента (кредитори).

Дуже велика кількість спорів між сторонами договорів виникають саме з приводу неналежного виконання стороною договору зобов’язань по сплаті, у зв’язку із чим виникає заборгованість.
Борг може виникнути через несвоєчасні розрахунки з контрагентами за товари і послуги; в разі несвоєчасного повернення кредиту чи позики, тощо.
Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.
Вирішення спору щодо стягнення заборгованості можливо як в досудовому так і в судовому порядку.
Як правило, сторони спочатку намагаються вирішити спірні питання в досудовому порядку, а у разі неможливості, звертаються до суду. В обох випадках, сторонам потрібна допомога кваліфікованого адвоката, який допоможе скласти претензію та вжити заходи із досудового врегулювання спору. Важливий досвід адвоката, вміння вести перемовини, та керуватись приписами чинного законодавства.
Стадія подачі позову та вирішення спору у суді є не менш важливою. Від правильно складеної позовної заяви, своєчасно поданих документів, правової стратегії судового захисту та обґрунтувань, залежить в більшій частині результат вирішення спору у суді.
Наша команда адвокатів допоможе вам у вирішенні спору, оскільки, має достатньо досвіду та виграних спорів для того, щоб надати кваліфіковану допомогу та захистити ваші права та інтереси на будь якій стадії вирішення спору.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Визнання договору недійсним / дійсним

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Для набрання договором юридичної сили він має відповідати загальним вимогам, передбаченим законодавством, дотримання яких є обов'язковою умовою чинності будь-якого правочину.
Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.
Підстави недійсності правочину:

 • зміст правочину суперечить цьому Цивільному Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
 • особа, яка вчинила правочин не має необхідного обсягу цивільної дієздатності;
 • волевиявлення учасника правочину не є вільним та не відповідає його внутрішній волі;
 • правочин вчинений не у тій формі, що встановлена законом;
 • правочин не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

У разі, якщо всі вимоги зазначені вище виконані, договір є дійсним. Але, бувають випадки, коли необхідно доводити у суді дійсність укладеного договору, оскільки одна із сторін сторона вважає його недійсним.
Недійсний договір не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.
Наші адвокати допоможуть вам визнати договір дійсним/недійсним з огляду на приписи чинного законодавства та судової практики.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Оскарження рішення третейського суду

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Трете́йський суд — недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
Суть третейського судочинства полягає у тому, що сторони довіряють вирішення спору та ухвалення рішення третій особі, а не уповноваженому державою органу. В цьому істотна відмінність третейського судочинства від інших форм захисту прав та інтересів — цивільного та господарського судочинства, які здійснюються виключно судами загальної юрисдикції.
Відповідно до  Конституції України, третейські суди не входять до системи судів загальної юрисдикції, а отже, не є органами правосуддя.
Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин — це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування. Здійснення третейськими судами функції захисту прав та інтересів є здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права, визначеного Конституцією України.
Хоча третейські суди і не входять до складу судової системи України, рішення третейського суду мають юридичну силу і можуть виконуватися органами державної виконавчої служби у порядку, встановленому для рішень судів загальної юрисдикції.
До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлений інший порядок організації, діяльності та вирішення спорів третейським судом, ніж той, що передбачено законом про третейські суди, то застосовуються норми міжнародного договору. Дія Закону України «Про третейські суди» не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж.
В Україні можуть утворюватися та діяти два види судів:

 • постійно діючі третейські суди;
 • третейські суди для вирішення конкретного спору.

Постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору утворюються без статусу юридичної особи.
Перелік підстав для оскарження і скасування рішень третейського суду є вичерпним і невеликим. Тож, перш ніж розпочинати процес оскарження, краще звернутися до фахівця.
Потенційними учасниками провадження про оскарження рішення третейського суду є учасники третейського розгляду, особи, які не брали участь у розгляді справи, якщо третейський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб.
Недосконалість та формальність законодавства щодо третейських судів ускладнює захист законних інтересів та прав потерпілої сторони і вимагає від адвокатів високої професійності, ґрунтовних знань та великого практичного досвіду вирішення подібних справ.
Наші адвокати володіють необхідним обсягом досвіду, практики і знань.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Представництво та/або захист інтересів кредиторів у процедурі банкрутства

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці;
 • Фізичні особи.

Стягнення заборгованості з боржника і так подекуди виявляється складною і довготривалою процедурою. А як бути кредитору у разі, якщо боржник не лише не повертає кошти та/або майно, а ще й збанкрутував? У кредитора дуже мало часу для того, щоб звернутися до суду із своїми вимогами в рамках процесуального банкрутства боржника.
Так, кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Адвокат, який знає тонкощі процедури банкрутства, має у скорочений термін підготовити не лише заяву від імені кредитора, а й допомогти останньому зібрати докази ( в тому числі опрацювати велику кількість первинних документів) та оформити їх, як того вимагають норми процесуального законодавства. Пропущення терміну на звернення, або неповний пакет доказів (чи їх несвоєчасне подання) призведуть до унеможливлення стягнення боргів.
Ми надаємо послуги із захисту прав кредиторів як українського бізнесу, так й нашими клієнтами є й кредитори-іноземні компанії.
Якщо ви вже включені судом до реєстру кредиторів, то це не фініш, а лише початок шляху.
Процедура банкрутства - дуже тривалий процес, який складається з наступних етапів: порушення провадження у справі, забезпечення грошових вимог кредиторів, попереднього засідання суду, судової санації, визнання боржника банкрутом, ліквідаційної процедури, мирової угоди, припинення провадження у справі про банкрутство тощо.
Ефективний захист прав кредиторів потребує системної роботи висококваліфікованих адвокатів, які мають досвід у вирішенні подібних справ. Наші адвокати здійснюють підготовку документів, складають заяву та ініціюють початок процедури банкрутства, а також формують стратегію захисту прав кредитора у суді.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Визнання права власності на нерухоме та рухоме майно.

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління.
Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України.
Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законодавством.
Майно, що використовується у господарській діяльності, може перебувати у спільній власності двох або більше власників.
З різних причин власник буває змушений вимагати визнання права власності на нерухоме або рухоме майно в суді.
У разі порушення права власності, оспорювання, невизнання іншою особою, а також у разі втрати документів, власник майна може його захистити та шляхом пред’явлення позову про визнання його права власності.
Зауважуємо, що для захисту права власності у суді необхідно не тільки професійно скласти позовну заяву, а ще й надати, як того вимагає господарсько процесуальний кодексу України, докази, які підтверджують правомірність набуття позивачем права власності на відповідний об’єкт, та інші належні докази, а також навести обґрунтування, які підтвердять необхідність застосування саме цього способу.
Визнання права власності - це складний процес, допомогу в якому повинен здійснювати адвокат.
Ми надаємо послуги з повного юридичного супроводу судових процесів, а також надаємо окремі послуги, наприклад, консультації, експертизу правовстановлюючих документів і договорів, посередництво в переговорах між сторонами спору, підготовку процесуальних документів, участь в засіданні суду і т.п.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Мирова угода (складання; супровід у суді)

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці.

Мирову угоду в господарському процесі можна визначити як одну з форм прояву свободи в реалізації сторонами господарського процесу своїх прав, що проявляється в укладенні між ними угоди про заміну зобов’язання, на підставі якого й виник спір, іншим зобов’язанням з метою врегулювання такого спору. Відповідно до господарського процесуального кодексу України, мирова угода затверджується ухвалою суду, якою одночасно припиняється провадження у справі.
Таким чином, мирова угода – це спосіб вирішення судового спору «миром».
Мирова угода укладається з урахуванням загальних правил вчинення правочинів.
Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.
Важливо знати, що після укладення мирової угоди повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається
Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду. Але суд може постановити ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди, якщо вона не відповідає вимогам законодавства, впливає на права третіх осіб або в інших випадках.
Основними перевагами мирової угоди перед розглядом справи у суді є економія часу та нормалізація відносин сторін конфлікту, оскільки, як правило, мирова угода є домовленим компромісом, який враховує інтереси обох сторін.
Звертайтесь до нас, наші адвокати мають великий практичний досвід складання мирових угод на вигідних для клієнта умовах та подальший супровід їх виконання іншою стороною.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Виконання судового рішення у виконавчому провадженні

Хто є споживачем даних послуг?

 • Стягувач;
 • Боржник.

Господарський процесуальний кодекс України визначає, що рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набули законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
На жаль, часто буває так, що винесення судом законного та об'єктивного рішення не означає реального захисту порушених прав суб'єкта господарювання. Часто боржник відмовляється добровільно виконувати судове рішення і іншій стороні доводиться витрачати чимало сил для його виконання.
Причина, на думку багатьох юристів, ховається у лояльності законодавства України до боржників, що у свою чергу виявляється в ухиленні від виконання ними зобов'язань, визначених рішенням суду. Це змушує кредитора самостійно контролювати процес виконання рішення, не покладаючись на відповідні державні органи. Це забирає багато часу та сил, тож оптимальним рішенням є звернення по допомогу до кваліфікованих та досвідчених юристів.
Ефективний юридичний супровід виконавчого провадження неможливо без участі адвоката як на стадії судового процесу так і під час виконання судового рішення. Наші адвокати нададуть професійну юридичну допомогу та будуть робити все для захисту Ваших інтересів.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Інші юридичні консультації та послуги в області господарського права

Хто є споживачем даних послуг?

 • Юридичні особи;
 • Фізичні особи-підприємці;
 • Фізичні особи.

При складанні різних юридичних документів, таких як позовні заяви, заяви про забезпечення позову, претензії тощо, необхідно мати спеціальні знання в області господарського права, оскільки строк подачі різних заяв є обмеженим, а викладені обставини і доводи мають бути обґрунтованими (із посиланнями на норми права) та доведеними належними і допустимими доказами.
Грамотний і правильно складений документ – вже половина шляху до успіху. Усі документи мають бути складені відповідно до норм і приписів діючого законодавства, або вони не приведуть до бажаного результату.
Наші адвокати допоможуть вирішити юридичні проблеми в різних сферах.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

  Господарське право | послуги адвокатів

  Щоб зробити попереднє замовлення для надання послуги або отримання консультації оберіть її із списку